SWING DIXIE AČR

Datum: 18/04/2016

V 15.30 Společenský sál

Rehabilitační sanatorium

vstupné  60,-