Legendy z okolních obcí Mgr. L. Kolková

Datum: 22/04/2016

V 15.30 Společenský sál

Rehabilitační sanatorium

vstupné  0,-