Lázeňské hudební léto

Datum: 02/06/2017

V 18.30

park  Rehabilitační sanatorium, Karviná Hranice   Václav Fajfr

park  Společenský dům Léčebna Darkov                    Zdeńek Krásný