Lázeňské hudební léto

Datum: 09/06/2017

V 18.30

park  Rehabilitační sanatorium, Karviná Hranice   Salónní orchestr Ostrava

park  Společenský dům Léčebna Darkov                    Václav Fajfr