Hudební léto – Salónní orchestr Ostrava

Datum: 12/06/2016

Společenský dům, Léčebna Darkov    park

 v 15.00                                 

Manažer kulturních aktivit: Lenka Smrčková,

tel.: +420 731 120 033, email: smrckova@darkov.cz