ReoAmbulátor – jediný v ČR, jedině v Lázních Darkov

Lázně Darkov, jako jediná společnost v České republice, nově vlastní špičkové
robotické zařízení pro obnovu chůze. Přístroj ReoAmbulátor umožňuje intenzivní
nácvik chůze pro pacienty s neurologickým postižením.

ReoAmbulator je špičkové robotické zařízení pro obnovu chůze především neurologického pacienta,
či pacienta s posttraumatickým poškozením. Zařízení umožňuje velmi časnou a vysoce intenzivní
rehabilitaci. Pacient je zavěšen komfortním způsobem ve zvedacím zařízení nad rehabilitačním chodníkem.  
Odlehčení pacienta je regulováno přesně dle potřeb terapie. Pacient je umístěn na chodníku s plynule
nastavitelnou rychlostí posuvu. Zařízení je opatřeno robotickými ortézami, které vedou nohy pacienta
k přirozenému pohybu. Ten je snímán bezpečnostními senzory, které chodník v případě potřeby zastaví.
Vestavěný modul virtuální reality s mnoha módy a cvičeními významným způsobem zvyšuje motivaci
pacientů ke cvičení. Zařízení slouží nejen k nácviku chůze, ale i rovnováhy a koordinace pacientů. Je
ideální k intenzivnímu asistovanému cvičení chůze dospělých i pediatrických pacientů.

ELI_7860 ver 4 final ELI_7861 ver 3final

Možnost přizpůsobit nastavení přístroje dle stadia léčby pacienta

Zařízení je možno velmi jednoduše a pohodlně ovládat pomocí přehledného dotykového displeje a to jak před
započetím terapie, tak v jejím průběhu. Na obsluhu zařízení včetně fixace pacienta stačí pouze jeden terapeut.
Pro pacienty s těžším poškozením je vhodné ukotvení pacienta do závěsného systému, pro pacienty s lehčím
poškozením stačí použít madla, kterých se pacient může při cvičení přidržovat. Závěsný systém automaticky
odlehčuje pacienta dle stupně jeho postižení.

ELI_7888final

Zvyšuje zainteresovanost pacientů pomocí virtuální reality 

Software systému je vybaven několika různými virtuálními scenériemi, ve kterých se pacient může pohybovat,
což výrazným způsobem zvyšuje jeho zainteresovanost a radost ze cvičení. Scény virtuální reality
jsou synchronizované s rychlostí pásového chodníku.

sc1sc2 sc3

Multitasking Modul

Tento pokročilý modul umožňuje pacientovi plnit v průběhu tréninku jednoduché úkoly, které odvádí jeho pozornost
od samotné chůze a tím podporují, aby se chůze stala opět automatickou činností.

Multitasking modul

 Analyzátor kroku (Gait analysis)

Analyzátor kroku je další pokročilý unikátní modul, který umožňuje sledovat v reálném čase kvalitu kroku,
což umožňuje pacientovi průběžně korigovat svou chůzi.

Gait analysis

Terapeutická sezení upravená pacientovi na míru

Terapeutická cvičení připravuje terapeut na základě informací o pacientovi, které je v systému uloženo
z předchozích cvičení. V průběhu terapie ReoAmbulator nasbírá velké množství dat, která vyhodnotí
a upraví do zpráv a grafů, které umožní terapeutovi ideálně zacílit aktuální trénink. Zařízení všechna data
uchovává a je možno je kdykoliv vyvolat a použít. Pacientská databáze sbírá mimo jiné demografická data,
data procedury (čas terapie, rychlost, počet kroků, vzdálenost atd.). Zobrazení točivého momentu
všech os, podpora váhy obou nohou.

 

reports3

Maximální bezpečí pro pacienta

U robotického systému ReoAmbulator vývojáři kladli zvláštní pozornost na bezpečnost provozu.
V průběhu terapie dochází k permanentnímu monitorování pohybu nohy . Tři infračervené senzory
automaticky zastaví pás v případě zastavení nutnosti (foot drop), aby nedošlo ke zranění.