Pro lékaře

Naše Lázně Darkov patří v oboru léčby pohybového aparátu ke špičce v České republice. Klienti Lázní Darkov se mohou s důvěrou svěřit do lázeňské péče týmu zdravotnických profesionálů – lékařů, fyzioterapeutů, zdravotních sester a kvalifikovaného personálu péče o zákazníky. Využíváme nejmodernější postupy léčby, jež každoročně diskutujeme s předními odborníky na námi pořádaném Sympoziu rehabilitační a lázeňské medicíny. Ve spojení s unikátním pramenem třetihorní mořské vody, jodobromové solanky, dosahujeme těch nejlepších léčebných výsledků. V roce 2008 udělilo Lázním Darkov Ministerstvo zdravotnictví České republiky akreditaci pro obor specializačního vzdělávání Rehabilitační a fyzikální medicíny.

V lázních Darkov se zaměřujeme na léčbu nemocí:

  • Pohybového ústrojí
  • Nervového ústrojí
  • Oběhového ústrojí
  • Kožní indikace
  • Gynekologické indikace

Stáhnout

Indikační seznam

5,66 MB

Návrh KLP/PLP

67,00 kB

Návrh OLÚ

275,50 kB

Návrh na lázeňskou péči

Návrh na lázeňskou péči hrazenou zdravotní pojišťovnou vystavuje praktický lékař na doporučení odborného lékaře nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci. Praktický lékař navrhuje typ lázeňské péče a lázeňské místo vhodné pro léčbu daného onemocnění (indikace).

Iktový program

Iktový program je řízený program časné rehabilitace bezprostředně navazující na prodělané akutní cévní (event. jiné) onemocnění mozku. Program je realizován formou přímých překladů indikovaných pacientů ze sítě Komplexních cerebrovaskulárních center a Iktových center do Rehabilitačního sanatoria v Karviné. Jedná se o ústavní pobyt ve specializovaném lázeňském rehabilitačním zařízení, který je hrazen zdravotními pojišťovnami a zahrnuje v sobě ubytování, dietní stravování a intenzivní balneorehabilitační program individuálně sestavený odborným lékařem.

TEP – přímé překlady

Ideální možností pro časnou pooperační rehabilitaci po implantaci umělé kloubní náhrady kyčelní nebo kolenní je komplexní lázeňská rehabilitace v Rehabilitačním sanatoriu v Karviné, jež je součástí Lázní Darkov, a.s. Jedná se o jedno z nejlépé odborně a materiálně technicky vybavené lázeňské pracoviště v České republice. S touto problematikou máme dlouhodobou zkušenost, jelikož rehabilitací pacientů s endoprotézou jsem se začali zabývat již před cca 30 lety, vůbec jako první lázeňské pracoviště v tehdejším Československu.

Kontakty pro odborníky

Zdeňka Ševčíková 

new56 sevcikova@darkov.cz 

phone382 +420 596 372 266

Andrea Říčařová

new56 ricarova@darkov.cz 

phone382 +420 596 372 332