Poděkování spokojeného klienta

Vážená paní generální ředitelko, Ing. Pavlíno Filipi,
píšu Vám pochvalný dopis na Lázně Darkov.

Před zahájením K. l. jsme si volali, já chtěl nahoru na R. S. a Vy jste mě ujistila, že ve spodních lázních Darkov budu spokojený. Nakonec jsem dal na Vaši radu a jel dolů do starých lázní se smíšenými pocity, jaké to tam bude. Musím konstatovat, že jste měla pravdu. Spokojený jsem byl jen díky tomu, jací tam jsou lidé, a tím nemám na mysli pacienty. Za celou řadu let jsem se nesetkal s tak úžasným personálem, od doktora počínaje přes sestřičky, fyzioterapeuty a pokojskou konče v lázních Darkov. Je na místě si těchto lidí vážit. Jsou jedineční. I když mají své problémy, nedávají to na sobě znát a svou práci dělají profesionálně. To, co je dělá výjimečnými, je samozřejmě jejich kolektiv. Ti všichni dohromady přenáší na pacienty úžasný pocit, který cítíte.

Víte, když máte zdravotní potíže a taková sestřička se na Vás usměje je to lepší než si dát medikament. V životě jsem prošel spousty lékařskými zařízeními a poznal stovky lidí, ale letošní pobyt v lázních Darkov byl pro mne jedinečným zážitkem. Práce Vašich zaměstnanců si velmi vážím a obdivuji je za to, jak se dokáží vcítit do problémů pacientů a snaží se jim pomoci zpříjemnit život. Proto prosím apeluji na Vás jako ředitelku lázní, aby se těmto lidem dalo vážnosti a mohli svou práci vykonávat s radostí. Uvědomte si, že v dnešním světě je málo lásky mezi lidmi, a Vaši zaměstnanci ji dávají, aniž by museli. A to dělá ze starých lázní právě ty nejlepší lázně.

Je velké mínus, že není v provozu hlavní budova. Pokud je možnost to zařídit byl by to velký přínos, jak pro Vás tak pro pacienty.

Tímto Vám paní Filipi mnohokrát děkuji. Pokud budete mít možnost, poděkujte za mne všem v lázních Darkov, i když pouhé děkuji, nestačí.

S pozdravem,
pacient P. Marek

přijato elektronicky dne: 7. září 2015
(uvedeno v původním znění)