Poděkování spokojeného klienta

Vážená paní ředitelko, jsem opakovanou klientkou vašeho zařízení. Díky jeho péči, a především díky Vaší vysoké odborné úrovni, se mi podařilo řešit své vertebrogenní problémy rehabilitačními technikami a uniknout (i když to kdysi bylo o vlásek) neurochirurgickému operačnímu sálu.

Nyní jsem Rehabilitační sanatorium navštívila po delším časovém dostupu a dovolte mi, abych vyjádřila svůj obdiv. Obdiv především Vašim manažerským schopnostem, díky nimž jste schopna zvládnout řízení  dvou tak odlišných zdravotnických provozů jako je lázeňské zařízení a odborný léčebný ústav. Stejný obdiv patří i týmu kolegů lékařů. Asi jen zdravotník dokáže pochopit, jak moc se zvýší nároky na personál, který začne zvládat a synchronizovat péči zmíněných 2 strukturně zcela odlišných organizačních kolosů. Obdivuji nejen nové přístroje a metodiky, kterými jste vyhlášeni jako jedno z nejlepších rehabilitačních zařízení svého druhu v celé ČR. Obdivuji také především obrovské pracovní nasazení všech, které je nezbytné vyvinout, aby byli spokojeni lázeňští hosté a současně bylo postaráno i o mnohdy velmi medicínsky komplikované klienty OLÚ.

Celek vždy tvoří jednotlivci a tak bych si dovolila uvést některá jména, která mi obzvláště utkvěla v paměti. Kromě Vás jde především o Mgr. Magdalenu Hanzlovou, která svým velkým odborným rozhledem a osobním entuziasmem výborně řídí své další podřízené pracovníky a  motivuje svěřené pacienty. U všech rehabilitačních pracovníků jsem se setkala se vstřícným postojem. Cítím potřebu za všechny jmenovat  pracovnice oddělení vanových koupelí Taťánu Hanusovou a Renatu Tobolovou. Myslím, že pokud jsou schopny ke kvalitám jodobromové koupele přidat i humor a cílené osobní povzbuzení konkrétních nemocných, jsou opravdu na svém místě.

Na kvalitě pobytu se podílí i ubytování. Chtěla bych poděkovat i pokojské paní Cwienczkové, která  svou práci vykonává tak, že  nenarušuje  klid a soukromí klientů.

Vážená paní ředitelko, přeji celému rehabilitačnímu ústavu mnoho dalších pochval od spokojených pacientů a Vám osobně hodně zdraví.

Těším se, že v budoucnu si pobyt v Karviné budu moci zopakovat.

MUDr. L. L.
(uvedeno v původním znění)