Poděkování spokojené klientky

Vážená paní obchodní ředitelko, paní Filipová,

dovoluji si Vám touto cestou poděkovat za pobyt v tomto rehabilitačním sanatoriu! Léčila jsem se zde od 13. 8. do 10. 9. 2015. Velmi si vážím toho, co bylo zde pro mne vykonáno a ráda bych skrze Vás VŠEM – ÚPLNĚ VŠEM PODĚKOVALA!!! DĚKUJI VÁM VŠEM V HLUBOKÉ ÚCTĚ, ještě jsem stále v údivu, jak tento „kolos“ funguje, jak je po všech stranách o pacienty postaráno.
Velmi ráda, pokud to bude potřeba se do tohoto sanatoria opět vrátím. Jsem před operací páteře a tak si myslím, že to bude reálné. Měla jsem možnost si po všech stránkách výborně odpočinout, relaxovat, ležet a věnovat se četbě.

Ještě jednou DÍKY, DÍKY, DÍKY!!!

S úctou a srdečným pozdravem.
Danuše V.

přijato elektronicky dne 9. září 2015