Historie

Kapitoly článku
Zdroje: Remešová Gerta, 130 let lázeňství v Darkově, 1996; Rohel Jan, Darkovské prameny, 1978.
Villa Henriette / Vila Jindřiška

První zmínky o účincích přírodní léčivé vody jsou známy již ze 13. století, které místní lidé znali v podobě léčivé studánky Stříbrňočky v karvinském lese a využívali ji v přírodním léčitelství a pro svou osobní potřebu. V témže období docházelo na území města Karviná v osadě Solca k vyvařování soli určené k prodeji. Během let se tím rozšířilo dobývání soli, které se však v tak malém množství nevyplatilo, a tak solnou horečku vystřídalo hledání uhlí a trvalo ještě mnoho let, než slané vody začaly sloužit k rozvoji lázeňství na Karvinsku.

 
Když roku 1862 majitel panství Ráj, baron Jiří Bees z Chrastiny, provedl na svých pozemcích právě první pokusné vrty na uhlí, jeho pokus byl neúspěšný a místo uhlí vytryskl ze země gejzír slané vody. Osobní lékař barona Beese MUDr. Antonín Fiedler radil baronu, aby postavil lázně a využíval k léčbě tuto slanou vodu z pramenů a rovněž vyráběl léčivou jodovou sůl. Založení lázní předcházelo pokusné léčení prvních pacientů v darkovské solance právě místním lékařem MUDr.Fiedlerem. Pro pohodlí hostů i zajištění stravování byl také postaven „Skleník“ ve švýcarském stylu.
 
Vznik Lázní Darkov je připisován roku 1866, kdy baron dostává úřední povolení na zřízení lázní s názvem Lázeňské místo Ráj. Baron však musel ještě doložit doklad o kvalitě darkovských vod, která byla jednoznačně potvrzena při vědeckém prozkoumání jodobromové vody solanky na Vídeňské univerzitě.
Roku 1867 tedy byla oficiálně zahájena 1. lázeňská sezóna.

Kalendář akcí

Datum
Typ akce