O Lázních Darkov

O Lázních Darkov

Lázně Darkov se nacházejí na severovýchodě České republiky. Tvoří je dvě léčebná zařízení: Historické Lázně Darkov, dříve Léčebna Darkov, v Karviné–Lázních Darkov a Rehabilitační sanatorium v Karviné–Hranicích. Díky vysoké úrovni léčby, která je založená na mimořádném přírodním bohatství jodobromové vody s vysokým obsahem jódu, profesionalitě zaměstnanců a kvalitě doplňkových služeb se Lázně Darkov řadí mezi vyhledávaná lázeňská zařízení.

Historie Lázní Darkov

Zdroje: Remešová Gerta, 130 let lázeňství v Darkově, 1996; Rohel Jan, Darkovské prameny, 1978.
Zdroje: Remešová Gerta, 130 let lázeňství v Darkově, 1996; Rohel Jan, Darkovské prameny, 1978.

1. První lázeňská sezóna

První zmínky o účincích přírodní léčivé vody jsou známy již ze 13. století, které místní lidé znali v podobě léčivé studánky Stříbrňočky v karvinském lese a využívali ji v přírodním léčitelství a pro svou osobní potřebu. V témže období docházelo na území města Karviná v osadě Solca k vyvařování soli určené k prodeji. Během let se tím rozšířilo dobývání soli, které se však v tak malém množství nevyplatilo, a tak solnou horečku vystřídalo hledání uhlí a trvalo ještě mnoho let, než slané vody začaly sloužit k rozvoji lázeňství na Karvinsku.

Když roku 1862 majitel panství Ráj, baron Jiří Bess z Chrostiny, provedl na svých pozemcích právě první pokusné vrty na uhlí, jeho pokus byl neúspěšný a místo uhlí vytryskl ze země gejzír slané vody. Osobní lékař barona Beese MUDr. Antonín Fiedler radil baronu, aby postavil lázně a využíval k léčbě tuto slanou vodu z pramenů a rovněž vyráběl léčivou jodovou sůl. Založení lázní předcházelo pokusné léčení prvních pacientů v darkovské solance právě místním lékařem MUDr. Fiedlerem, kterému roku 1865 umožnil baron Jiří Bess otevření provizorní léčebny u svého statku v Karviné-Ráji. K dispozici měl 4 dřevěné vany, v nichž léčil dobrovolníky. Následně léčba pokračovala v pronajatém budově tzv. Skleníku, postaveném ve švýcarském stylu. Závěr zkoušky léčení MUDr. Fiedlera zněl: "Léčení se často rovná zázraku".

Vznik Lázní Darkov je připisován roku 1866, kdy baron dostává úřední povolení na zřízení lázní s názvem Lázeňské místo Ráj. Baron však musel ještě doložit doklad o kvalitě darkovských vod, která byla jednoznačně potvrzena při vědeckém prozkoumání jodobromové vody solanky na Vídeňské univerzitě MUDr. Rettenbacherem. Ten zjistil, že voda darkovská má větší obsah jodu a bromu než tehdejší nejproslulejší prameny v Bad Halle. Poté, roku 1867, byla oficiálně zahájena 1. lázeňská sezóna.

2. Baron Bees a MUDr. Wilhelm Degré

Stále se zvyšující zájem veřejnosti přiměl barona Beese k výstavbě prvního lázeňského domu v Darkově, který byl pojmenován Nové lázně (nyní Staré lázně). Roku 1876 provedl chemik vídeňské univerzity chemickou analýzu, ze které vyplynulo, že darkovské léčivé prameny svým složením převyšují všechny dosud známé jodové prameny v Evropě. Dále bylo zjištěno, že vzácná silně mineralizovaná voda, s obsahem jodu s vynikajícími účinky zejména pro léčbu pohybového ústrojí a cévního systému, má mořský třetihorní původ a plným právem byla nazvána darem z hlubin země. Zveřejnění této informace ještě zvýšilo zájem o léčbu v Darkově a bylo nutno vybudovat nové lázeňské domy, vznikla Vila Anna a následně vila Heinrichshof a vila Henrietta. Postupně začali budovat vilky i majetnější občané v Darkově a po vzoru majitele lázní je rovněž pojmenovávali.

Od samotného vzniku lázní Darkov se nejen vědci, ale především lékaři odborně zabývali působením darkovských vod při léčení různých nemocí. Prvním lázeňským lékařem po MUDr. Fiedlerovi se stal MUDr. Wilhelm Sperber.

Kromě vlastní lázeňské léčby nemocných se v Darkově odpařovala darkovská sůl a vyvážela se do celého světa. Sklady darkovské jodové soli byly ve Vídni u firmy Mattoni nebo v Brně u Ondřeje Gacha. Opětovný uhelný vrt přinesl baronovi Beesovi jak nový pramen, tak spoustu dluhů za nutné vybavení. Novou nadějí pro lázně se tak stal MUDr. Wilhelm Degré, který byl od roku 1895 spolumajitelem a šéflékařem lázní. Jeho přínos pro lázně byl rozsáhlý v oblasti budování lázní i samotného lékařství, zanechal v Darkově své odborné studie, které se týkaly samotných vod i vyjádření lékařských kapacit k použití solanky i darkovské soli.

Věhlas lázní se velmi rychle šířil. Není pochyb o tom, že za vedení doktora Degré a jeho manželky Anny Marie Degré prožíval Darkov svá nejkrásnější léta, svůj zlatý věk. Jak narůstal počet zájemců o lázeňské léčení, postupně se budovaly lázeňské objekty a reklama a propagační materiály přispěly k informovanosti široké veřejnosti.

Všechno staré, omšelé a nemoderní muselo z obvodu lázní zmizet. Také pověstný „Skleník“, první darkovský Společenský dům, byl po výstavbě nového Společenského domu, stržen. Když doktor Degré zrenovoval a podle nejnovější módy vybavil všechny lázeňské objekty, pustil se do přestavby reprezentačního sídla pro svou rodinu. Vila Henrietta (nyní Jiřina) byla pak opravdu nejkrásnější ze všeho, co stálo na pravém břehu Olzy. Do roku 1902 byla budována další ubytovací zařízení, jelikož první dvě budovy (Vila Anna- nyní Vlasta, Vila Heinrichshof – nyní Jiřina) již nedostačovaly. Podle návrhu vídeňského architekta Korna se staví uprostřed lázeňského parku nový Společenský dům. V lázeňském parku byl vybudován Letohrádek, provedena výsadba vzácných vzrostlých stromů dovezených z Beskyd a dokončena dřevěná kolonáda. Roku 1902 postavil v Darkově moderní, zdravotním podmínkám po všech stránkách vyhovující Kinderheim (Dětskou léčebnu). Zároveň s léčebnou pro děti byla ukončena stavba lázeňské kapličky a Mariánského sloupu. Vysvěcení kaple bylo spojeno s okázalými slavnostmi v Lázeňském domě i ve vsi.

3. Larisch-Mönich

V roce 1899 odprodal kvůli neúnosným dluhům baron Bees lázně Jindřichu Larisch-Mönnichovi a ten se stává spolumajitelem. Na konci lázeňské sezóny roku 1905 opouští MUDr. Wilhelm Degré se svou rodinou natrvalo lázně Darkov a stejně jako baron kvůli velkým dluhům prodává svůj podíl hraběti Larisch- Mönnichovi. Tím se stávají Larischové majiteli darkovských lázní.

4. Od roku 1945 až po současnost

V roce 1931 započala výstavba Sanatoria. K realizaci výstavby se spojilo několik odborníků - lékaři: Beier, Žurek a Malý, architekti: ing. Jaroš a ing. Fňouk a stavitel Konigsberger. Výstavba trvala 2 roky. První pacienti jsou zde léčeni již za dva roky od začátku stavby, tedy v roce 1933, kdy byl otevřen Léčebný ústav. V období dvou světových válek se prostory Sanatoria a některých budov proměnily ve vojenský lazaret, Společenský dům je uzavřen, ovšem lázně Darkov sloužily po celou dobu svému účelu.

Poslání, vize a hodnoty

Posláním Lázní Darkov, a.s. je pomáhat pacientům odstranit nebo minimalizovat trvalé následky nemocí a úrazů pohybového a nervového ústrojí prostřednictvím balneorehabilitační péče, poskytované týmem odborníků na vysoké kvalitativní úrovni, s využitím výhody přírodního léčebného jodobromového zdroje.

Chceme dosáhnout trvalé spokojenosti klienta kvalitou a komplexností našich služeb, prováděných motivovanými, erudovanými a loajálními zaměstnanci. Našim cílem je patřit mezi špičková centra v rehabilitační medicíně s nadregionální působností a stát se významnou společností ve střední a východní Evropě. Dynamická rovnováha moderní rehabilitační medicíny a ekonomické činnosti je nezbytnou podmínkou našeho rozvoje a růstu. V konkurenci ostatních zařízení chceme využít vysokou odbornou úroveň zdravotnických týmů s akcentem na individuální přístup k našim klientům. Profesionální přístup a kontinuální zvyšování kvality našich služeb jsou naším trvalým závazkem vůči našim klientům.

Hodnoty

Lázně Darkov, a.s. chtějí docílit naplnění svého poslání a vize tím, že budou podporovat následující sdílené hodnoty:

 • týmovou spolupráci a efektivní komunikaci,
 • péči o člověka v jeho celistvosti - fyzické, psychosociální i duchovní dimenzi,
 • kontinuální zvyšování kvality a bezpečnosti poskytované péče,
 • důstojnost a práva pacienta se zachováním rovnocenného přístupu,
 • kladné interpersonální vztahy a erudovanost zaměstnanců - základ našeho úspěchu,
 • wellness jako doplněk léčby a prevence nemocí.

Jodobromová solanka

Léčba v Lázních Darkov je založena na kvalitní péči a službách, ale hlavně na mimořádném přírodním bohatství jodobromové vody s vysokým obsahem jódu.

Již v roce 1867 bylo vídeňskou univerzitou vědecky potvrzeno, že darkovské vody jsou na jodobromovou solanku bohaté. Jodobromová solanka vznikla v období třetihor z přírodní mořské vody, odkud si pro svou slanost také vysloužila název solanka. Po miliony let, působily na vodu různé tlaky a teploty, díky kterým se do ní vmísilo množství prvků z dávné mořské fauny a flóry, které taktéž způsobily, že solanka působí na náš organizmus tak blahodárně.

Při kontaktu s kůží se jód začne vázat na kožní kryt a následně se dostává do organizmu. Solanka výborně uvolňuje svalstvo, změkčuje vazivové struktury, zlepšuje prokrvování tkání a jednotlivých orgánů, zklidňuje kožní onemocnění a úspěšně zmírňuje veškeré zánětlivé procesy. Léčivá voda pozitivně působí na nervový systém, imunitu a celkovou kondici.

Virtuální prohlídky

Centrum služeb
Posilovna
Elektroléčba
Ergoterapie
Bar Fontána
Svět Vitality Whirlpooly
Svět Vitality bazény
Bazén
Exteriéry
Most
Restaurace
Sál

Fotogalerie

Youtube kanál Lázní Darkov

videoportal

Partneři Lázní Darkov

Naši partneřiNaši partneřiNaši partneři
czpz_office_barvyNaši partneřiNaši partneři
Naši partneřiNaši partneřisodexo-logo
  RGB_bidfood_slogan_color 
 

Upozornění

Vážení klienti, hosté,
současná bezpečnostní situace v Evropě, která se dotýká také České republiky, si žádá, abychom byli více obezřetní. Rozhodli jsme se proto, že budeme maximálně dbát o vaše bezpečí a vstup do Rehabilitačního sanatoria v Karviné - Hranicích, jež je v majetku společnosti Lázně Darkov, a.s., bude možný pouze po ohlášení v recepci. Zavedení evidence všech příchozích hostů nám dá přehled o pohybu osob a zároveň jsme přesvědčeni, že eliminujeme příchod těch, jejichž vstup není žádoucí.

Jsme si vědomi toho, že vstupní evidence s sebou nese určitá zdržení, nicméně je našim záměrem, aby k nám chodili skutečně pouze ti, kteří mají zájem čerpat naše služby a využívat všeho, co nabízíme.

Při příchodu do Rehabilitačního sanatoria budete požádáni o předložení občanského průkazu a podle účelu vstupu obdržíte příslušnou kartu, která Vás zároveň bude opravňovat k čerpání 10% slevy na konzumaci v cukrárně a Kavárně Fontána, jako kompenzace za námi zavedené opatřeni.

Osobní údaje, budeme archivovat maximálně po dobu třech měsíců, a to výlučně z důvodu zajištění bezpečnosti. Následně budou skartovány.

Děkujeme Vám za pochopení.
Vedení Lázní Darkov, a.s.

Podání stížnosti

Stížnost proti postupu Lázní Darkov při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat:

a) pacient,
b) zákonný zástupce pacienta,
c) osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel,
d) osoba zmocněná pacientem.

Podání je možno podat několika způsoby
a) písemně na adresu ředitele Lázní Darkov s vlastnoručním podpisem,
b) podle povahy stížnosti ústně u kteréhokoliv odborného ředitele (ředitel pro léčebnou péči, obchodní ředitel, provozně-technický ředitel), který stížnost zaznamená a bude dále řešit,
c) elektronicky na e-mail: info@darkov.cz.

Lhůty
Lázně Darkov vyřídí stížnost do 30 dnů ode dne jeho obdržení; tato lhůta může být odůvodněně prodloužena o dalších 30 dnů. O prodloužení lhůty je společnost Lázně Darkov, a.s. povinna informovat podávajícího (stěžovatele).

Stížnost:
a) osoba, která na jakékoliv úrovni přijímá stížnost, je povinna navrhnout stěžovateli ústní projednání stížnosti s nadřízeným,
b) nebude-li stížnost vyřízena při ústním jednání a stěžovatel bude trvat na podání písemné stížnosti, je povinností nadřízeného učinit zápis a tento neprodleně postoupit k informování generálnímu řediteli.

Postup při řešení stížnosti
a) při podání stížnosti ústně, která bude následně písemně zaznamenána, musí být přítomni nejméně dva zástupci ze společnosti Lázně Darkov, a.s.
b) stěžovatel musí předložit doklad totožnosti,
c) zástupci Lázní Darkov, a.s. společně se stěžovatelem formulují do zápisu znění stížnosti, přičemž musí být jasné:
- kdy vznikl důvod k podání stížnosti (hodina, datum),
- kde vznikl důvod k podání stížnosti (název pracoviště)
- kdo (jména lékařů, sester, jiných zaměstnanců),
- jak (při příjmu, ubytování, stravování, léčení apod.)
- co navrhuje stěžovatel,
d) po skončení formulace stížnosti přečte zapisující celý zápis, stěžovatel případně opravuje formulaci,
e) v případě souhlasu, podepíší zápis všichni přítomní, vyhotoví se dva stejnopisy, z nichž jeden obdrží stěžovatel a jeden zůstává k dalšímu řešení v Lázních Darkov, a.s.,
f) zápis je předán generálnímu řediteli Lázní Darkov, a.s. a ten rozhodne, kdo bude danou stížnost dále řešit, tzn. připraví materiály pro odpověď.

Závěrečné upozornění
Pokud osoba, která podala Lázním Darkov, a.s. stížnost s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru zdravotnictví, oddělení zdravotní správy.

Oznámení o přeměně akcií

Oznámení o přeměně listinných akcií na jméno na akcie zaknihované a výzva k odevzdání listinných akcií

Představenstvo akciové společnosti Lázně Darkov, a.s. se sídlem Čsl armády 2954/2, Hranice, 733 01 Karviná, IČ: 619 74 935, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 1180 (dále jen „Společnost“)

tímto v souladu s ustanovením § 529 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), oznamuje, že valná hromada Společnosti konaná dne 25.11.2016 přijala rozhodnutí ve formě notářského zápisu (NZ 1482/2016, N 1334/2016) sepsaného Mgr. Pavlem Vavříčkem, notářem se sídlem v Brně ,o přeměně všech listinných akcií na jméno emitovaných Společností, to znamená všech 100 ks akcií o jmenovité hodnotě 450.000,- Kč na zaknihované akcie, když v této souvislosti přijala následující usnesení:

 1. Valná hromada Společnosti rozhodla v souladu s ustanovením § 529 občanského zákoníku o přeměně všech akcií emitovaných společností na zaknihované akcie a stanovuje lhůtu k odevzdání akcií společnosti v délce dvou měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí. Současně s odevzdáním akcií Společnosti jsou akcionáři povinni sdělit Společnosti čísla majetkových účtů vedených u společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., na kterých mají být zaevidovány zaknihované akcie. Valná hromada Společnosti bere na vědomí, že akcie Společnosti budou zaknihovány u společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., identifikační číslo 25081489, a zmocňuje představenstvo Společnosti ke všem krokům nezbytným pro provedení zaknihování akcií Společnosti.
 2. Valná hromada Společnosti rozhodla v souvislosti s přeměnou akcií o změně stanov Společnosti, a to článku V. Akcie odstavec (1) písmeno d) tak, že dosavadní text nahrazuje tímto:
 3. d) podoba akcií: zaknihovaná.

Dále se do článku V. „Akcie“ se doplňuje nový odst. (3), který zní: Společnost vede seznam akcionářů. Seznam akcionářů není nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.

V souvislosti s výše uvedeným usnesením valné hromady tímto představenstvo Společnosti vyzývá akcionáře Společnosti, k

 1. odevzdání všech listinných akcií na jméno emitovaných Společností, a
 2. sdělení čísla majetkového účtu v příslušné evidenci, na který mají být Společností emitované zaknihované akcie na jméno zaevidovány, a to společně se specifikací příslušného účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s.,

a to ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti v Obchodním věstníku. Odevzdání listinných akcií na jméno bude probíhat ode dne zveřejnění tohoto oznámení v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech od 8,00 hod. do 16,00 hod. 

V případě, že na akciích Společnosti vázne zástavní právo, je oprávněnou osobou k odevzdání těchto listinných akcií zástavní věřitel. Akcionář je povinen bez zbytečného odkladu upozornit zástavního věřitele na toto oznámení a výzvu k odevzdání listinných akcií Společnosti.

Představenstvo Společnosti upozorňuje akcionáře, že pokud bude akcionář v prodlení s odevzdáním listinné akcie, určí Společnost k jejímu odevzdání dodatečnou lhůtu způsobem stanoveným v § 529 odst. 1 občanského zákoníku a při jejím vyhlášení upozorní, že akcii emitovanou Společností, která nebude odevzdána ani v dodatečné lhůtě, prohlásí Společnost za neplatnou.

Představenstvo Společnosti dále upozorňuje akcionáře, že pokud akcionář nesdělí při odevzdání listinných akcií číslo majetkového účtu vedeného centrálním depozitářem (CDCP), na který mají být zaknihované akcie Společnosti zaevidovány, určí mu k tomu Společnost dodatečnou lhůtu, která nesmí být kratší než dva měsíce. Pokud akcionář nesdělí Společnosti číslo majetkového účtu ani v této dodatečné lhůtě, přejde na Společnost vlastnické právo k těmto akciím dnem, kdy za ně akcionáři zaplatí spravedlivou cenu.

Ve Zlíně dne 25. 11. 2016, Představenstvo společnosti, Lázně Darkov, a.s.

Inf. oznámení k ev. tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Kariéra

Lázně Darkov, a.s. jakožto jeden z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v regionu klade velký důraz na řízení lidských zdrojů ve společnosti. Lidské zdroje představují pro Lázně Darkov, a.s. trvalou konkurenční výhodu. Cílem personální politiky je budovat a udržovat vysoce kvalitní personál, který svými pracovními výsledky bude uspokojovat náročné požadavky a potřeby našich pacientů a hájit zájmy akcionářů. Od svých zaměstnanců očekáváme zodpovědný přístup k práci, spolupráci při realizaci cílů naší společnosti a v neposlední řadě maximální snahu o neustále zlepšování lázeňské péče a všech procesů na všech úrovních.

Lázně Darkov, a.s. nabízí svým zaměstnancům možnost profesionálního růstu, který je podpořen systémem firemního vzdělávání. Výkonnost a motivace našich zaměstnanců je dále ovlivňována systémem motivačních nástrojů a benefitů. Zaměstnanci mohou využívat jak služeb právního, tak personálního poradenství. Věříme, že naše společnost bude i nadále poskytovat v rámci personálního řízení špičkové služby našim zaměstnancům jako doposud.

Právě máme otevřeny tyto pozice

Online žádost

Napište si o více informací k vyřízení pobytu v Lázních Darkov. Využijte náš online formulář. Na vaši žádost odpovíme v nejbližším možném termínu.

Vyplnit online